skip to Main Content
EMPOWERING THE FUTURE OF INDUSTRY

Due to the rapid supply of OMEC motors of two 315 kW motors to the water sewage plant in  Gdansk, the city could be‎ prevented from flooding and grey and brown water contamination.

TV, Radio and other news media were mentioning this;”the Dutch saved us from wet feet”.


Nadal trwają prace zmierzające do usunięcia awarii, do której doszło we wtorek do południa w przepompowni ścieków Ołowianka, odbierającej 60 proc. nieczystości z Gdańska. Służby apelują, by do odwołania maksymalnie ograniczyć zużycie wody na dolnym tarasie.


More info and links:

https://tricitynews.pl/milions-of-liters-of-sewage-in-motlawa-river-and-gdansk-bay/

http://www.thenews.pl/1/9/Artykul/363994,Bay-of-Gdansk-feared-polluted-after-sewage-plant-failure